เพิ่มเพื่อน

ข่าวดีสำหรับลูกค้า

    AIA  นครแหลมฉบัง

  
     
   

 

!! เปิดรับสมัคร !!

 

เอไอเอ นครแหลมฉบัง สำนักงานคุณไพศาล ชูวงศ์วณิช

เปิดรับสมัครเข้าอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิต 

 • ต้องการมีรายได้เพิ่ม
 • ต้องการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ต้องการอาชีพที่มั่นคง
 • ต้องการมีอิสระทางด้านการเงิน
 • ต้องการอิสระทางด้านเวลา

 

 

FA Future Agency

 • เอไอเอมีความมุ่งมั่นในการคัดเลือกและสรรหากลุ่มคนรุ่นใหม่ สายเลือดใหม่ ที่มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่น ใฝ่หาความสำเร็จ ไขว่คว้าโอกาสความก้าวหน้าในสายงานและต้องการรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อเข้าเสริมทัพกับทีมงานของเอไอเอเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินโดยเฉพาะด้านการประกันชีวิต ผ่านโครงการ future agency

 

FA Future Agency 

 • คือโครงการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมเป็น FA-Financial advisor ซึ่ง FA จะได้รับการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินโดยเฉพาะด้านการประกันชีวิต เน้นการฝึกปฏิบัติการทำงานจริงที่เป็นระบบทั้งในห้องฝึกอบรมและภาคสนาม พร้อมผลักดันให้ FA มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC license โดย ก.ล.ต.และใบอนุญาตผู้มีสิทธิขาย Unit Linked โดย คปภ. และส่งเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาด้วยระบบสนับสุนนการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ไปสู่การรับคุณวุฒิระดับสากล MDRT และที่สำคัญระหว่างเข้าร่วมอบรมผู้อบรมจะได้รับแผนรับรองรายมั่นคงและน่าสนใจ ที่นอกเหนือจากรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตปกติ 

 

 

FA Future Agency

 • จะเป็นจุดเปลี่ยนอนาคตที่สำคัญในการเป็นที่ปรึกษาการเงินของการประกันชีวิต ด้วยความเป็นผู้นำตลาดวงการประกันชีวิตของเอไอเอมากว่า 75 ปี จึงมั่นใจได้ว่าที่ปรึกษาการเงิน FA ทุกคนจะได้มุ่งสู่ความสำเร็จไปกับบริษัทที่มั่นคง พร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปกับบุคลากรมืออาชีพของบริษัท ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเหล่าที่ปรึกษาการเงิน FA สายเลือดใหม่อย่างแท้จริง

 

หลักสูตร FA standard

 • สำหรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง รักความก้าวหน้า มีความต้องการเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพอย่างแท้จริง และมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างไร้ขีดจำกัด โดยระยะเวลา 9 เดือน
 • แผนรับรองรายได้ที่มั่นคง
 • โปรแกรมมาตรฐานฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานและเข้มข้น
 • สนับสนุนการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

 

 

การฝึกอบรม

ผลตอบแทน เมื่อเข้าร่วมหลักสูตร FA Standard

ผลตอบแทนจากบริษัทฯ

ผลตอบแทนจาก Future Agency (FA Standard)

 1.  เบี้ยขยัน
 2. โบนัส  รายไตรมาส รายปี
 3. เงิน Career
 4.  ค่าตอบแทนสมทบ
 5. การแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศ สัมมนา วิชาการต่างๆ
 6.  สวัสดิการทางด้านสุขภาพ
 1. แผนรับรองรายได้ (ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนเดิม) เป็นเวลา 3 เดือนแรกของการฝึกอบรม โดยเริ่มต้นที่ 10,000 – 30,000 บาท
 2. โบนัสคงที่ จะได้รับในเดือนที่ 4 เดือนที่ 5 และ เดือนที่  6 หากสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมาย
 3. โบนัสผลงานผันแปร จะได้รับในเดือนที่ 9  หากสามารถทำผลงานได้เกินเป้าหมายที่กำหนด

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม FA Standard Program

 1.  มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และมีรหัสตัวแทนกับเอไอเอ (ออกรหัสตัวแทน ไม่เกิน 12 เดือน
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 3. วุฒิการศึกษา
 •  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) 
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป รายได้ประจำมาแล้ว 15,000 บาทขึ้นไปสำหรับกรุงเทพฯ และ 10,000 บาทสำหรับต่างจังหวัด

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม FA Standard

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์
 2. ทำแบบทดสอบทัศนคติ
 3. รอการแจ้งวันนัดสัมภาษณ์
 4. แจ้งผลผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์
 5. เข้าร่วมการอบรม

 

หลักสูตร FA Prime

สำหรับคนทำงานที่มีประสบการณ์และมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาการเงิน พร้อมทั้งมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License)  โดยระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 18 เดือน

 • มีแผนรับรองรายได้ที่มั่นคงและน่าสนใจ
 • หลักสูตรการฝึกอบรมที่เข้มข้นพิเศษเพื่อยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาการเงินอย่างแท้จริง
 • สนับสนุนการนำเสนอการวางแผนการเงินด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked Product

 

การฝึกอบรม

ผลตอบแทน เมื่อเข้าร่วมหลักสูตร FA Prime

ผลตอบแทนจากบริษัทฯ

ผลตอบแทนจาก Future Agency (FA Prime)

 1.  เบี้ยขยัน
 2. โบนัส  รายไตรมาส รายปี
 3. เงิน Career
 4. ค่าตอบแทนสมทบ
 5. การแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศ สัมมนา วิชาการต่างๆ
 6. สวัสดิการทางด้านสุขภาพ             
 1. แผนรับรองรายได้ (ขึ้นอยู่รายได้รวมเฉลี่ยในปัจจุบัน สูงสุดไม่เกิน  100,000 บาท ระยะเวลาการจ่ายสูงสุด 12 เดือน )
 2. โบนัสความสำเร็จก่อนระยะเวลา สามารถเลือกรับ ณ สิ้นเดือนที่ 3 หรือ  ณ สิ้นเดือนที่ 6
 3. โบนัสความต่อเนื่อง  จะได้รับ ณ สิ้นเดือนที่ 18 ที่เข้าร่วมโปรแกรม
 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม FA Prime

 1. มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และมีรหัสตัวแทนกับเอไอเอ (ออกรหัสตัวแทน ไม่เกิน 3 เดือน)
 2. เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 3. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License)
 4. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม FA Prime

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์
 2. รอการแจ้งวันนัดสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสัมภาษณ์
 3. แจ้งผลผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์
 4.  เข้ารวมการอบรม

 

 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

หลังจากที่ FA ได้รับการฝึกอบรมจนครบกำหนดของหลักสูตรทั้ง FA Prime Program และ FA Standard Program แล้ว FA ยังสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น Senior  FA  และ Executive FA ได้อีก ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ที่นอกเหนือจากเป็น FA และ ตัวแทนทั่วไป