ข่าวดีสำหรับลูกค้า

      การชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต

  
     
   

1. บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์ คาร์ด และ บัตรเครดิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
Call Center 0 2646 3000

 • ชำระที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • ชำระผ่านตัวแทนประกันชีวิต หรือ สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ที่เปิดให้บริการ
  โดยผ่านเครื่องรูดบัตร (Electronic Data Capture) หรือ ใช้ Sales Draft รูดกับบัตรเครดิต ตัวแทนฯจะให้สำเนา Sales Draft และ ออกใบรับเงินชั่วคราวให้เป็นหลักฐาน
 • แจ้งสมัครหักชำระโดยหักบัตรเครดิตอัตโนมัติ ต่อเนื่องทุกงวด
 • ชำระผ่านบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร. 0 2646 3555 (สำหรับบัตรแพลทินัม) และโทร. 0 2646 3000 (สำหรับบัตรทั่วไป)
  1. คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ด้วยบัตรเครดิตเอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์ คาร์ด และบัตรเครดิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ( โดยหักบัญชีบัตรเครดิตแบบชำระครั้งเดียว) แนบพร้อม สำเนาใบเตือนชำระเงินค่าเบี้ยประกันเอไอเอ มายังบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ทางโทรสารหมายเลข 0 2627 8205 ภายใน 5 วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันที่รวมระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันแล้ว
  2. บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด จะดำเนินการตามคำขอของท่านทันทีที่ได้รับเอกสารครบถ้วน/ถูกต้องจากท่าน และจะแจ้งผลการหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยไปยังท่านโดยทาง SMS/จดหมาย ภายใน 5 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร

2. บัตรเครดิตอื่นๆ ในเครือ กรุงศรีคอนซูมเมอร์

 • ชำระที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • ชำระผ่านตัวแทนประกันชีวิต หรือ สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ที่เปิดให้บริการ โดยผ่านเครื่องรูดบัตร (Electronic Data Capture) หรือ ใช้ Sales Draft รูดกับบัตรเครดิต ตัวแทนฯจะให้สำเนา Sales Draft และ ออกใบรับเงินชั่วคราวให้เป็นหลักฐาน

3. บัตรเครดิตวีซ่า / มาสเตอร์คาร์ด ของทุกสถาบันการเงิน (ยกเว้นบัตรมาสเตอร์คาร์ด ของ ธ.ทหารไทย)