เพิ่มเพื่อน

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ชาวนครแหลมฉบัง

เป็นองค์กรแบบอย่างที่ได้รับการยอมรับโดยปราศจากข้อโต้แย้ง

ค่านิยม

พนักงาน :พัฒนาความสามารถให้หลากหลายให้รางวัลสำหรับความเป็นเลิศ และการทำงานเป็นทีม

การเอาใจใส่ลูกค้า :เอาใจใส่ต่อลำดับความสำคัญของลูกค้าและทำให้ดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

หลักการปฏิบัติงาน :มีความรับผิดชอบมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง นำความแข็งแกร่งของเอไอเอสู่การปฏิบัติงาน

ความซื่อสัตย์ :ทำงานด้วยความซื่อสัตย์เพิ่มพูนชื่อเสียงของเอไอเอ

การให้เกียรติ :ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานประสานงานซึ่งกันและกัน

ความเป็นผู้ริเริ่ม :สร้างโอกาส สรรหาสิ่งใหม่ ๆให้กับลูกค้า