เพิ่มเพื่อน

เอไอเอ บำนาญ มั่นคง (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

เอไอเอ บำนาญ มั่นคง (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) หรือ AIA Annuity Fix การันตีเงินคืนบำนาญให้คุณรองรับช่วงเวลายามเกษียณ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ เพื่อชีวิตสุขสบายหลังวัยทำงาน

จุดเด่นของ AIA Annuity Fix

 • สมัครได้ทุกคนที่มีอายุระหว่าง 20-55 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ในกรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินบำนาญอย่างน้อย 26 ครั้ง
 • เลือกเริ่มรับเงินบำนาญได้ตั้งแต่อายุ 55 – 59 ปี เพราะวัยเกษียณที่ดีต้องดีไซน์ได้
 • รับความคุ้มครองชีวิตช่วงชำระเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครอง จากวันแรกที่เริ่มรับเงินบำนาญ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียวให้ผู้รับประโยชน์ โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี

สิทธิลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์เอไอเอ บำนาญ มั่นคง (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)

 


 • Untitled2.png
  AIA Health Lifetime ไอเอ เฮลธ์ ไลฟ์ไทม์ (AIA Health Lifetime) เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ ซึ่งแนบกับแผนประกันหลักที่ AIA กำหนด เหนือกว่าด้วยการค...

 • A1905019[1].jpg
  ความกังวลต่างๆของผู้สูงอายุมีมากมาย... แต่เราเข้าใจ “ไม่อยากทิ้งภาระให้ลูกหลานเมื่อถึงวันสุดท้าย” “พอแก่ตัวลง โรคภัยก็ถามหา ประกันที่ไหนเค้าจะรับ” “เมื่อก่อนไม่เคยคิดจะทำป...

 • 44.png