เพิ่มเพื่อน

กิจกรรมเพื่อสังคม


  • 4.jpg

  • IMG_5765.JPG
    วิสัยทัศน์ชาวนครแหลมฉบัง เป็นองค์กรแบบอย่างที่ได้รับการยอมรับโดยปราศจากข้อโต้แย้ง ค่านิยม พนักงาน :พัฒนาความสามารถให้หลากหลายให้รางวัลสำหรับความเป็นเลิศ และการทำงานเป็นทีม การเอาใ...